Közművelődés, kultúra, alkotóművészet

"PRÍMA" FILM

Portréfilm

Kulthírek I.

Kulthírek II.

NE titkold el, hogy az ikervári kultúrban voltál!

Geminum Castellum

 

Magyar Kultúra Napja- Ikervár-2021-01-22

Osztozkodás- országos siker!

Sanctus Stephanus

 

Kapcsolat

Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
Cím: 9756 Ikervár, József A. u. 85. 
Tel: 06-95/490-291 - 06-30/3485286
E-mail: igazgato.kultura@gmail.com 
Weblap: www.ikervarkultura.hu

Facebook: https://www.facebook.com/muvelodesihaz.ikervar/ 

Térkép >>>

 

Rólunk

IKERVÁRI MŰV. HÁZ


 

Az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 2013. Július 1-től önálló jogi személyként folytatja tevékenységét. Jogelődje az Ikervári ÁMK Batthyány Lajos Művelődési ház.

Röviden bemutatkozunk.
Az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár az Ikervári ÁMK Batthyány Lajos Művelődési Ház jogutódja

Az ikervári Művelődési ház 1979-ben került átadásra. Műsoros előadások, kiállítások, ünnepi megemlékezések, népünnepélyek, kirándulások, színházlátogatások stb. Teszik rendszeressé, mindennapivá tevékenységünket.
Az intézmény legfőbb feladatának a helyi szükségletekre épülő művelődő közösségek tevékenységét tekintem, hisz’ a kulturális csoportok azok, amelyek folyamatosságukkal, rendszerességükkel biztosítják az állandó jelenlétet a település, illetve a térség életében. Csoportjaink nem tiszavirág életűek - a legfiatalabb is elmúlt kettő éves, míg a legidősebb csoportjaink ( gyermekszínjátszók, nyugdíjas klub) 30 éves múltra tekintenek vissza. Tevékenységüket nem kizárólag helyi szinten művelik: a Művelődési ház csoportjaként működik a Rába(p)art társulat (Ikervári Színkör), amely több rangos rendezvényen ( mosonmagyaróvári nemzetközi színjátszó találkozó országos találkozó (Adács, Vasvár, Sümeg, Veszprém) Savaria történelmi karnevál, római lakoma ) bizonyította, hogy kiemelkedő színvonalon tudja prezentálni a megye, vagy akár a régió amatőr színjátszó mozgalmát. Több országos minősítés tulajdonosai. 2010. Novemberében a ii. Kárpát-medencei színjátszó találkozón,- amely egyben országos minősítő fesztivál is - s. Mrozek: szerenád c. Abszurd egzisztencialista drámájával országos arany minősítést, 2012-ben Jacquin Adalberti: Az ökör hölgyei c. drámájával országos bronz minősítést, 2013-ban sudzsi terajama: Jamamba c. Japán végzetjátékával országos ezüst minősítést szereztünk. 2016-ban meghívást kaptunk Erdélybe, ahlol a Déván, Vajdahunyadon, Lupényban a szórványmagyarság részére  nyújtottonk szórakozást előadásainkkal. 2018-ban Jack London: Osztozkodás c. drámájával - egyetlen falusi színjátszó csoportként - meghívást kaptunk a KASZT-ra, Közép-Európa egyik legjelentősebb amatőr színjátszó fesztiváljára.

Intézményünk a közösségi kultúra fellegvára. Az ikervári művelődési házban  12-14 művelődő közösség, esténként zajos színtérré varázsolja az intézmény termeit. Közösségeinkről ITT is tájékozódhat. 


Pásti József
Igazgató

(Master of Arts) kulturális menedzser, tanügyigazgatási szakértő, közművelődési szakfelügyelő
A magyar kultúra lovagja


Archív:

Az intézmény jogelődje az Ikervári ÁMK 2013ikervári ÁMK. Június 30-án megszűnt. A többcélú, mintaintézmény történetéről az alábbiakban olvashatnak

Az Ikervári ÁMK 2006-os megalakulásáról az alábbiakban olvashat.:

2006. Szeptember 1-jén kezdte meg működését az a többcélú intézményi integráció, amelyet hat település összefogása hozott létre. Az ikervári általános művelődési központ három alapintézményéhez (Batthyány Lajos Művelődési ház, Mesevár óvoda, Zichy Antónia általános iskola) öt község, úgymint Bejcgyertyános, Csénye, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Sótony iskolái, ill. Óvodái tagintézményként csatlakoztak.

2007-ben Meggyeskovácsi község önkormányzata a meggyeskovácsi tagóvoda és tagiskola működtetését, fenntartását nem látta biztosítottnak, így e két tagintézmény megszüntetése mellett döntött az intézményfenntartó társulási tanács.

2007. Szeptember 1-től három község, kenéz, megyehíd és Pecöl csatlakozott a társuláshoz. Ennek eredményeként a pecöli bóbita napköziotthonos óvoda is az Ikervári ÁMK tagintézményévé vált.

2008. Január 1-től három község - Bögöte, Hosszúpereszteg, Vashosszúfalu - közös fenntartásában működő hosszúperesztegi általános iskola szintén az ÁMK tagintézményeként működik tovább. A három község képviselő-testülete szintén csatlakozott a társuláshoz. Határozatuk értelmében a Hosszúperesztegen működő napköziotthonos óvoda 2008. Szeptember 1-től tagóvodaként az ikervári általános művelődési központhoz csatlakozik.

Az integráció elsődleges célja az intézmények megtartása, társulás formájában történő fenntartása, hiszen a jogszabályi feltételek, illetve a támogatási rendszer megváltozásával szinte ez maradt az egyedüli és kizárólagos út a települési intézményrendszer működtetéséhez. Az összefogásnak, a közös gondolkodásnak azonban vélhetően hosszabb távon jelentkezik majd a kézzelfogható hozadéka. Az új mikrotérségi intézmény; az ÁMK óvónői, tanítói, tanárai és közművelődési szakemberei már több alkalommal egyeztették tevékenységüket, és az együttműködésből származtatható előnyöket. Ezek közé sorolták többek között az intézménylátogatásokat, a közös szaktárgyi versenyeket, felkészítéseket, táborozásokat, kulturális - és sportprogramokat. A 12 település közös intézményének 98 alkalmazottja jelentős humán erőforrás. Elég talán arra utalni, hogy a jelenlegi (jövőbeni) pályázati rendszerben az integrált, több település által fenntartott és működtetett intézménynek reálisabb esélye van a nagyobb összegű támogatások elnyerésére. Az együttműködésre épülő erőfeszítések - szándékaink szerint - hozzájárulnak az érintett falvak kulturális, turisztikai fejlesztéseihez és a tizenkettő település lakosságmegtartó képességének erősítéséhez. Intézményeink eddigi közös programjai; munkaközösségi egyeztetések, kulturális rendezvények (versünnep), szaktárgyi versenyek (nemzetközi történelmi vetélkedő) óvodai nap, stb. Ill. A Budapestre, Pécsre szervezett - tapasztalatcserével összekötött - nevelési értekezlet, intézménylátogatások, gyermeknap. Stb. valamint az ÁMK klienseinek visszajelzései, mind-mind igazolják a fenntartók döntésének helyességét.

Küldetésnyilatkozat

Az ikervári általános művelődési központ mint többcélú, integrált intézmény alkalmas és képes korunk stratégiai kihívásainak kezelésére, teljesítésére. Az új kihívás a life long learning (az életen át tartó tanulás) elve az ÁMK keretein belül megvalósítható célkitűzés. Az óvodai nevelés, az iskolai oktatás és a kulturális szolgáltatás – a hagyományos intézményekkel (óvoda, iskola, Művelődési ház) összevetve térben és időben jelentősen kiterjed: a kisgyermekkortól egészen az aggastyán korig tart.

Fontos feladatunk, hogy gazdagabbá, színesebbé, hatékonyabbá tegyük az óvodai, tanórai foglalkozást és az iskolán kívüli kultúraközvetítést. Korunkban az életmód és a foglalkoztatás kultúrával összefüggő elemei felértékelődtek. A differenciált kulturális fogyasztás elsősorban a falvakban élők hátrányos helyzetét fokozza. Jelenleg hazánkban az aktív lakosságnak csupán 57%-a végez produktív munkát. (a munkaerőpiacról kiszorult versenyképtelen családok esetében nem értelmezhető a „tanulj, hogy dolgozhass”elv. Az ÁMK a több generációt megmozgató rendezvények színtere, így lehetősége van a családok értékhierarchiájának átstrukturálására is.)

Az esélyhátrány folyton nő. Az ikervári általános művelődési központ szervezeti felépítése és tevékenységi rendszere lehetővé teszi az esélykülönbségek csökkentését: úgymint a többszintű, egymásra épülő óvodai és iskolai fejlesztő munka, a kompetitív tudást biztosító pedagógiai program és a tucatnyi rendszeresen működő kulturális közösség biztosításával.
Intézményünk alkalmas és képes nemzedékeken át nyomon követni egy-egy személyiség, tehetségígéret kibontakoztatását, valamint az ÁMK klienseinek egyéni tempójú fejlődését, szellemi gazdagodását.

Pásti józsef
ÁMK igazgató